Studentboende

Inför varje terminsstart aktualiseras frågan om bristen på studentboenden i synnerhet och tillika bristen på bostäder i allmänhet.

I en debattartikel, 11 september, 2013, i tidskriften Dagens Arena används till och med begrepp som ’bostadskaos’ för studenter. Det är klart att med omkring drygt 350 000 studenter i Sverige och runt 80 000 studentbostäder är det omöjligt att få till ekvationen utan att bygga fler. Således en ohållbar situation för studenterna.

 

Definitionen av ett studentboende
Definitionen av ett studentboende skiftar beroende på studentbostadsförvaltare. Enligt Studentbostadsföretagen definieras en studentbostad enligt följande:

”Bostadslägenhet för person inskriven vid studiemedelsberättigande eftergymnasial utbildning. Studentbostaden skall upplåtas med hyresrätt och på villkor om begränsad besittningsrätt, vilken är kopplad till hyresgästens fortsatta studier.”.

 

Indelning av studentboenden
Studentboende kan ske i olika former. Den ena formen är studentlägenheter som kan delas in i två grupper. Studentettorna, är mindre till ytan och har ett mindre utrymme att laga mat på och även färre fönster. Studentettorna är byggda med så kallat undantag. Till den här typen av lägenheter har hyrestagaren ofta tillgång till ett större gemensamt kök i huset för de boende. En annan typ av studentlägenhet är de som är byggda utan undantag. De här lägenheterna är som vilken vanlig lägenhet som helst med den skillnaden att de i regel inte är större än tre rum och kök.

Den andra formen är korridorbostäder. I korridorboenden delar samtliga boende på kök och andra gemensamhetsutrymmen. Det kan i vissa fall även gälla dusch och toalett.Studentboende1

 

Ett första boende
För många studenter är ett studentboende det första boendet utanför barndomshemmet. I samband med att man påbörjar sina högskolestudier flyttar många till nya orter och skapar då sitt allra första hem. Även om kassan kan vara skral då man är student, önskar man kanske ha någon form av design inredning.

 

Skatteskrapan -> Studentskrapan
Skatteskrapan, belägen på Götgatan i Stockholm, döptes om till Studentskrapan då byggnaden byggdes om invändigt från kontor till studentbostäder. Ombyggnationen kunde ske efter det att Skatteverket flyttat till nya lokaler. Ett öde gott som något, för den gamla skrapan.