Att i bo studentkorridor

Ska du börja studera och funderar på hur du ska bo? Ett vanligt boendesätt är att flytta in i en korridor. De flesta stora studentstäder håller sig med studentkorridorer i olika utföranden. Tanken är att man delar på ett kök och gemensamma utrymmen för att komma ner i boendepris. Man har ett eget rum som förmodligen ligger vägg i vägg med andra rum. De flesta studenter har inte särskilt mycket pengar att röra sig med och då kan studentkorridor vara ett bra alternativ för att kunna lägga pengar på annat istället.

Kvalitet eller inte?

Att bo i studentkorridor förknippas ibland med dåligt leverne. Många studenter passar på att leva ut under sina studieår och det kan innebära vilda fester med hög volym och påhittiga idéer, som till exempel att fylla hela golvet med såpa och åka fram och tillbaka. Eftersom man bara ska bo där ett kort tag passas det på. Ofta blir interiören förstörd och i vissa korridorer kan man se hur väggarna är fullklottrade. I Stockholm har man velat göra saken annorlunda. Nya studenter fick uppleva framtidens studentbostad på Södermalm i november 2016, där moderna studentboenden har uppförts. Detta kan innebära en förändring i hur studenterna förhåller sig till sin bostad.

Att komma överens

I en studentkorridor kan det bo allt från fem personer upp till tolv stycken eller fler. Ju fler man är desto mer angeläget är lägga upp en plan på hur de gemensamma utrymmena ska användas. Många korridorer upplever köket som ett problemområde eftersom det används mycket och kan vara svårt att hålla efter. I vissa korridorer har man strikta regler medan andra hem är mer avslappnade och låter saken sköta sig själv. Om man kommer överens med de andra i korridoren om hur hemmet ska skötas blir det trevligare för alla inblandade. Det kan även vara ett sätt att skaffa nya vänner.

 
 

Fler artiklar om Studentboende